Mötesteknik

Hur många möten har du varit på som verkar sakna både struktur, syfte och tidshållning?

Vanliga problem är att möten aldrig startar eller avslutas på utsatt tid. Man pratar mer runt problemen och ägnar långa diskussioner åt problematisering, spekulationer och annat än det som mötet egentligen syftar till.

Upplever du att det är för lite fokus på mötets genomförande? Det här går oftast både enkelt och snabbt att förändra.

Resultat

Hur vore det istället om möten kännetecknades av:

  • att tiden hålls
  • en tydlig innehållsstruktur
  • att man håller sig till ämnet
  • att alla deltar och kommer till tals
  • att mötestiden känns effektiv och meningsfull
  • att det man beslutar går rakt in i verksamheten

KBT Resurs Conseq AB erbjuder en väl utprovad praktisk mötesteknik som leder till varaktig ökad delaktighet och ett gemensamt ansvar för mötets genomförande, dess innehåll och resultat.