Stresshantering

Stress är i grunden en naturlig reaktion som ger extra krafter och energi för att vi ska kunna anpassa oss och klara av svårare situationer. För mycket och långvarig stress är dock skadligt för kroppen. Konsekvenserna av detta kan leda till sömnsvårigheter, nedstämdhet, irritation, oro, koncentrations- och minnesproblem. Stress kan också leda till en rad fysiska åkommor däribland muskelvärk, orolig mage, ihållande värk, försvagat immunförsvar och högt blodtryck. Det är därför viktigt att ta tidiga stressignaler på allvar.

Signaler på stress

Signaler på långvarig stress på arbetsplatsen är att man:

  • tar inga, för korta eller för få raster
  • inte håller sin arbetsinsats inom arbetstiden
  • inte går ifrån arbetsplatsen när arbetstiden är slut
  • hellre säger för mycket ja än nej till uppgifter
  • tar ett för stort ansvar i förhållande till verksamheten
  • har svårt att minnas och lära
  • blir mer infektionskänslig
  • arbetar fast man är sjuk

KBT-behandling mot stressbesvär går ut på att analysera stressorsaker och lära sig hantera situationen på ett mer gynnsamt sätt. Behandlingen kombineras vid behov med analys av arbetsbelastning och vardag, samt spänningsreglering och avslappningsövningar.