Stödsamtal

Arbetsfokuserat samtalsstöd är riktat till personer som behöver få stöd eller återfå en ny plattform i arbetslivet. Syftet med stödsamtal är oftast att underlätta arbetslivsinriktade insatser.

Åtgärden är tydligt inriktad på praktisk förändring och har ett konkret fokus på individuella hinder och möjligheter. Åtgärden avslutas med individuella rekommendationer i form av en skriftlig och muntlig rapport till uppdragsgivaren.

Genomförande

De metoder som används är både vetenskapligt grundade och väl beprövade förändringsinstrument. Några exempel på innehåll är bl.a.:

  • Praktisk problemlösning i syfte att kunna analysera, prioritera och praktiskt agera utifrån sina egna förutsättningar
  • Kognitiv omstrukturering för att lära sig använda ett mer konstruktivt tankesätt
  • Tydliga konkreta uppgifter mellan tillfällena

Konkreta hemuppgifter, direkt kopplade till problemsituationen, används alltid mellan varje tillfälle och metoderna som används anpassas helt efter den enskilde individens problematik och förutsättningar. Individen ska efter avslutad insats ha en bättre förmåga att praktisk hantera sin situation.