KBT Resurs Conseq AB

Företaget startade år 2005 i Uppsala och verksamheten består i huvudsak av stödtjänster till arbetsgivare och privatpersoner.

KBT Resurs Conseq AB heter i korthet så för att avspegla en strävan, nämligen att vara den bästa resursen för beteendeförändringsarbete både professionellt och privat i en mängd olika områden.

Dessa områden kan man läsa mer om på denna hemsida.

Vision

Visionen är att praktiskt och konkret föra ut och använda den senaste kunskapen om beteende och förändringsmetoder för att så effektivt som möjligt hjälpa verksamheter och människor att lösa problem och fungera bättre.

Kontakt

Att ta kontakt med KBT Resurs Conseq AB innebär att man alltid bemöts professionellt och med full respekt. För det problem man söker för ska man känna en trygghet i att man får tillgång till den kunskap och hjälp man behöver.