Presentation

Jag som står bakom KBT Resurs Conseq AB heter Leif Lund och arbetar i egen regi som leg. psykolog och organisationskonsult och har stor erfarenhet att leda människor i olika förändringsprocesser.

Ett särskilt fokus finns på chefsstöd, personalhandledning, teamutveckling och yrkeslivsinriktad rehabilitering, med lång erfarenhet av uppdrag från både privata och offentliga arbetsgivare, men även privatpersoner kan kontakta mig för psykologisk behandling.

Arbetssättet är alltid strukturerat, fokuserat och jag använder välgrundade och konkreta metoder för att uppnå gynnsamma beteendeförändringar för problem både inom yrkes- och privatlivet.

Du är naturligtvis alltid välkommen att kontakta mig för rådgivning eller för att boka tid för ett möte! 

Leif Lund

Leg psykolog/Organisationskonsult