Ångest

Ångest är en helt naturlig, ofarlig men obehaglig reaktion. Man kan säga att ångest har en tankemässig, en kroppslig, en känslomässig och en beteendemässig beståndsdel. Sammantaget är det en förväntan att något hemskt ska hända, kroppens förberedelse för fara, upplevelsen av stark oro eller rädsla och aktiva försök att undvika obehaget av ångest. Ångestbesvär kan bli så pass omfattande att de påverkar ens liv mycket negativt. 

Ångest karaktäriseras av stark oro eller rädsla som ger olika kroppsliga uttryck såsom tryck över bröstkorgen, onormal hjärtklappning, smärta i bröstet eller andfåddhet.

Behandling

De många olika typerna av ångestbesvär delas in i ångestsyndrom. Den vanligaste behandlingsmetoden oavsett ångestsyndrom är kognitiv beteendeterapi (KBT).