Seminarium

"Hur beter ni er egentligen..? är ett seminarium om att arbeta med beteendeförändring.

Det ger kunskap hur ni bäst påverkar beteenden på arbetsplatsen. Insatsen sker med kognitiv beteendeteoretisk (KBT)-metodik. KBT utgår ifrån vad som faktiskt påverkar varför vi gör som vi gör.

Metodiken byggs snabbt in i verksamheten så att ni lär er att utveckla och bibehålla gynnsamma arbetsbeteenden i verksamheten.

Verksamhet och beteendeförändring

Planeringsdagar, utbildning och information påverkar beteenden i bästa fall bara kortvarigt och i sämsta fall inte alls. Det räcker inte med att bara prata och planera hur man ska göra.

En verksamhet är summan av alla anställdas beteenden. Om något ska förändras i en verksamhet så är det beteenden som ska förändras - inget annat!

Seminariet grundar sig kognitiv beteendeteoretisk metodik. KBT utgår ifrån vad som faktiskt påverkar våra beteenden.

Påverka beteenden - eller inte?

Vill du som beslutar om och påverkar andras beteenden på arbetsplatsen veta mer? Skicka gärna en förfrågan via info@kbtresurs.se.